Uchwała Nr 5603/2018 z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ponownego przeznaczenia lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego przy ulicy Puławskiej 48 do najmu poza konkursem ofert na prowadzenie działalności społeczno-użytecznej lub kulturalnej adresowanej do społeczności lokalnej w ramach realizowanego przez m.st. Warszawa projektu pod nazwą Warszawskie Centra Lokalne oraz określenia regulaminu wyboru najemcy,

- Regulamin postępowania w sprawie oddania w najem lokalu poza konkursem ofert na prowadzenie działalności społeczno- użytecznej lub kulturalnej adresowanej do społeczności lokalnej w ramach realizowanego przez m.st. warszawa projektu pod nazwą warszawskie centra lokalne,

- Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania (propozycja_doc)
- Wzór umowy najmu

Zalączniki do umowy najmu:

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5